pioenroos

Vergoedingen

De door mij gehanteerde tarieven worden gedeeltelijk vergoed door een groot aantal verzekeraars indien u aanvullend verzekerd bent. Via Prolife heeft u de mogelijkheid het gesprek geheel vergoed te krijgen tot een maximum bedrag per jaar ( zie: ikzoekchristelijkehulp.nl). Verwijzing door uw huisarts is niet nodig. Kijk voor de voorwaarden op de website van mijn beroepsvereniging: www.nvpa.org
Als therapeut sta ik ingeschreven in de zorggids voor verzekeraars.
Met de vermelding van de AGB Code kan de rekening ingediend worden bij de zorgverzekeraar:

Praktijk Code 94064107
Zorgverleners Code 94104534
Prestatiecode psychosociale therapie 24504

Een individueel gesprek van een uur kost €75,-.
De intake van 1,5 uur kost €85,- en een relatiegesprek €110,-
BTW vrijstelling vanwege lidmaatschap van NVPA en registratie RBCZ

Momenteel vergoeden de volgende zorgverzekeraars:

• Aevitae (produkt Fortis en VGZ)
• Anderzorg
• Avéro / Achmea
• Azivo – wordt Menzis
• BESURED
• BEWUZ-T
• CZ
• CZdirect.nl
• De Friesland zorgverzekeraar
• Delta Lloyd
• FBTO
• IAK
• IZA
• IZZ
• Kettlitz-Wulfse
• Menzis
• National Academic
• OHRA
• ONVZ verzekeringen
• OZF Zorgverzekeringen
• PMA
• PNO zorg
• Promovendum
• Prolife
• PZP Politie Zorgpolis
• Salland
• Stad Holland
• Studenten Goed Verzekerd
• SZVK
• UMC Utrecht
• United Consumers
• UNIVE
• VGZ
• VvAA
• ZEKUR.nl
• ZieZo van Zilveren Kruis
• Zilveren Kruis Achmea
• Zorgzaam