huwelijk2_cut

Een trouwdienst of viering van een levensverbintenis

Voor wie?

Voor iedereen die een zegen over hun relatie wil.

Waarom?

Omdat je gezegend wil worden.

Als jullie een zegen over je huwelijk of relatie willen, maar niet in de kerk kunnen of willen trouwen is het mogelijk om een persoonlijk op jullie toegepaste ceremonie te organiseren.

Het kan zijn dat jullie samen wonen of misschien is de één niet gelovig en de ander wel, bv. protestant, rooms-katholiek, evangelisch of iets anders, ik kan daar heel goed op inspelen.

Een ouder ‘mocht’ niet in de kerk trouwen omdat zij toen zwanger was. Bij hun gouden huwelijk hebben zij alsnog om de zegen gevraagd. Dit was een ontroerend mooi ritueel.

Door wie?

ds. Rianne Noordzij, freelance dominee.

Trouwpakket standaard

2-3 gesprekken, opmaak van de orde van de dienst, persoonlijk gericht.

Trouwpakket premium

2-3 gesprekken, huwelijksbijbel, huwelijkskaars, opmaak van de orde van de dienst en drukwerk, persoonlijk gericht.

Een ervaring van Marieke en Willem Jan

Bij de voorbereiding van een huwelijk komt veel kijken. Vanwege onze christelijke levenswandel vonden we het belangrijk om ons huwelijk te laten inzegenen in de kerk. En dus zochten we naar een dominee die de huwelijksdienst kon begeleiden. We kwamen al snel bij Rianne uit. Ik kende Rianne al een behoorlijke tijd van (belijdenis)catechisatie. In twee gesprekken hebben we de huwelijksdienst voorbereid, en daarnaast nog wat mails heen en weer gestuurd. We hadden grote inbreng in de vorm en inhoud van de dienst (liederen, huwelijkstekst etc.). Samen met Rianne kozen we een bij ons passende huwelijkstekst uit, namelijk Psalm 8. Deze psalm diende ook als leidraad voor de overdenking. Het is een prachtige dienst geworden, waar menigeen met een glimlach op terugkijkt. Met pakkende ‘one-liners’ wist Rianne de aanwezigen (zowel gelovig als ongelovig) een krachtige boodschap mee te geven, namelijk die van Liefde! Wij kijken terug op een prettige samenwerking en een mooie huwelijksdienst.

Marieke Lindhout

huwelijk3