Recensies

Ruim een jaar heb ik last gehad van een flinke burn-out. Tijdens de psychosociale therapie bij Rianne kwam ook onverwerkt verdriet naar boven. Op een professionele, maar ook met persoonlijke, warme aandacht heb ik de ‘tools’ ontvangen waarmee ik weer verder kan. Ik vind het fijn om nog eens in de maand bij Rianne in ‘onderhoud’ te blijven.
Dhr. S
Begin december 2018 kwamen er 2 dingen (a) veel veranderingen op mijn werk en (b) problematiek rondom een familielid bij elkaar. Dit kostte mij veel energie om hier op een goede manier mee om te gaan en heb hulp gezocht bij Rianne. Met haar waardevolle tips (bijv. ‘ik wil wat ik kan’) en opdrachten (bijv. kijk in de spiegel en geef jezelf een compliment wat goed gaat) geven mij nu weer moed en kracht om verder te gaan. Dank Rianne voor je tijd, je luisterend oor en je liefdevolle steun.
Recensie van R
intake en 6 gesprekken
Ik zocht hulp bij Rianne Noordzij omdat in mijn leven zich een probleem voor deed, dat te groot voor mij was. Bovendien voelde ik me enigszins stuurloos daar ik in deze kwestie de wijsheid, liefde en steun van mijn overleden echtgenoot ontzettend miste. Het probleem, niet mijn eigen probleem maar van een dierbare, omsloot mij steeds meer en leek mijn leven over te nemen. Ik voelde angst, paniek, hopeloosheid en machteloosheid. Bij zoveel verdriet kon ik niet functioneren; het ontregelde mij. Rianne leerde mij een probleem bij de bron te laten, mij niet te laten insluiten door een probleem, maar het probleem náást mij te laten staan. Ze overtuigde mij dat ik een probleem waar ik niet verantwoordelijk voor ben en geen oplossing voor heb, los te laten. Mijn angst in te ruilen voor vertrouwen in mijn dierbare. Snakte ik eerder naar begrip, nu kan ik vanuit liefde naar mijzelf kijken, heb geen begrip van anderen meer nodig, want ik ben goed zoals ik ben. Ik kan afstand nemen en vanuit liefde naar een ander kijken; omdenken noemt Rianne dit. En ik zorg niet alleen voor een ander, maar ook voor mijzelf. En ja, deze inzichten heb ik bijna dagelijks meermalen geoefend, vijf maanden lang, om ze mij eigen te maken en met resultaat! Ik voel me rustig, vrolijker en niet meer angstig en heb vertrouwen in mijzelf en anderen. Aan het oplossen van het probleem van een dierbare draag ik graag mijn steentje bij en dat is genoeg. Dank je wel Rianne, voor de prettige, verhelderende gesprekken die wij samen voerden.
mw. H.
11 maart 2019
Geachte lezer, Mijn naam is mw. ‘t H. Ik wil Rianne Noordzij van harte aanbevelen. Ik heb haar bezocht. In december 2018 en een paar keer in het nieuwe jaar. Bij haar was ik die ik mocht zijn. Zij stelde mij vertrouwen, ik kon mijn verhaal doen, zij luistert, was begaan, ook gaf zij mij passende bijbelteksten mee, samen in geloof. Mevr. is heel lief en sociaal, als ik weer weg ging, gingen wij samen bidden. Ik voelde mij gesterkt. Ik kan nu zelf weer verder.
mw. ‘t H.
18 maart 2019