zitjes

Contextuele hulpverlening in familierelaties

Wat is contextuele hulpverlening?

In de contextuele hulpverlening richt men zich met name op gezins- en familieproblemen.
De contextuele benadering is ontwikkeld door de psychiater Boszormenyi Nagy en is gebaseerd op de filosofie van Martin Buber en Levinas: Ik en Gij.
Tijdens de universitaire opleiding van de Protestantse Kerk in Nederland heb ik mijn specialisatie op dit terrein ontwikkeld.

Veel problemen van mensen hebben te maken met zichzelf en hun omgeving, hun achtergrond en levensgeschiedenis. Elk mens wordt geboren binnen een familie en binnen ons gezin van herkomst leren we veel over het leven. Dit is een manier waarop we in het leven staan en hoe we omgaan met de dingen die op ons pad komen.
De relatie met ouders, de normen en patronen van het gezin waarin iemand opgroeide werken door in het gedrag naar partner, kinderen en anderen. Met de contextuele methode zoeken we naar de balans tussen vrijheid én verbondenheid met ouders, kinderen en andere familieleden. Ofwel: op een verantwoorde en eerlijke manier zorgdragen voor mensen om u heen, zonder de zorg voor eigen persoon uit het oog te verliezen. Dus als u problemen heeft op het gebied van uw gezin of uw familie bent u hier aan het goede adres.
Ook begeleid ik echtparen die hun huwelijk nog een kans willen geven. Beter investeren in een goede relatie dan in een echtscheiding met de gevolgen voor het gezin.
Maar wanneer u iemand heeft moeten verliezen aan het leven kan ik ook van betekenis voor u zijn en helpen u te sterken in uw levensbeschouwing.