zon_cut

Pastorale begeleiding zieken en stervenden

Een belangrijk deel van mijn praktijk is het aangaan van gesprekken met mensen die, in welke omstandigheden ook, willen dat er iemand is die hen begeleidt. Ik heb aandacht voor hun levensverhalen en voor mensen die gaan sterven.

Ik streef in mijn gesprekken naar openheid en openhartigheid, waarin persoonlijke overtuiging en vragen centraal staan. Ik werk vanuit een christelijke inspiratie, maar respecteer de levensvisie en overtuigingen van mijn gesprekspartner(s).

In mijn beroep als godsdienstpsycholoog richt ik mij op levensbeschouwing en zingeving, medische ethiek bij vragen rond het levenseinde.

Ziekenzalving

Er is een groeiende belangstelling voor de ziekenzalving, ook bij protestanten.  Ziekenzalving is niet Rooms of magisch, maar het gaat om de zorg voor zieken en stervenden. Het is een ritueel waarbij de verbondenheid en betrokkenheid van God bij ‘heel’ de mens betrokken is.
In het nieuwe Dienstboek van de PKN is ook een orde voor de ziekenzalving opgenomen. Natuurlijk kan ik bij interesse hier over vertellen vanuit bijbels perspectief.

Voorbereiden uitvaart

In de voorbereiding op een begrafenis heb ik een persoonlijke benadering waarin de betekenis van het leven en de relaties wordt weergegeven.
Daarnaast ben ik universitair opgeleid tot predikant geestelijk verzorger en gemeentepredikant.
Als pastor heb ik ambtsgeheim.