Voor wie is psychosociale hulpverlening?

> Voor alle mensen die tijdelijk psychologische hulp nodig hebben, ongeacht hun geloofs- of levensvisie.

> Voor mensen die op zoek zijn naar persoonlijke aandacht en ondersteuning tijdens een periode van verlies van een geliefde, van een relatie, maar ook verliesvan een baan of leefsituatie.

> Voor mensen die een traumatische ervaring moeilijk kunnen verwerken.

> Voor mensen die willen leren omgaan met de werkdruk en een burn-out willen voorkomen.

> Voor mensen die na een periode van ziek zijn weer terug willen in de maatschappij.

> Voor personen die behoefte hebben aan ondersteuning hoe een goede relatie methet gezin of familie in stand te houden.

> Voor mensen die van een angst af willen komen.

> Voor mensen die persoonlijk lijden als gevolg van een ziekte.

> Voor mensen die stervensbegeleiding willen en de uitvaartdienst willen voorbereiden.

In welke situatie kunt u contact met Rianne Noordzij overwegen?

> Wanneer u zich zorgen maakt, verdrietig, angstig of kwaad bent.

> Wanneer u voor een moeilijke beslissing staat.

> Wanneer u of een naaste sterven gaat.

> Wanneer u de behoefte heeft aan rituelen, symbolen of verhalen die u moed kunnen geven of inspireren.

> Wanneer u geloofsvragen heeft.

> Wanneer u behoefte heeft om met iemand te praten.

> Wanneer u niet erkend wordt door uw leefomgeving. Dit kunnen ook jongeren zijn die zich niet geaccepteerd voelen.

> Wanneer u wilt groeien in zelfvertrouwen.

> Wanneer u geen vreugde kan vinden in het leven.

> Wanneer u hulp zoekt hoe u het beste met een bepaalde situatie kan omgaan.

Hulpaanbod

Zoekt u iemand die een persoonlijk gerichte afscheidsdienst kan leiden bij het verlies van een dierbare?

Dit kan ik in goed overleg met u bespreken.

Hebben jullie trouwplannen? Wil je persoonlijke woorden en een zegen over jullie huwelijk of levensverbintenis? Kijk verder op de pagina ‘zegen over een huwelijk of levensverbintenis’.