Voor wie is psychosociale hulpverlening?

 • Voor alle mensen die tijdelijk psychologische hulp nodig hebben, ongeacht hun geloofs- of levensvisie.
 • Voor mensen die op zoek zijn naar persoonlijke aandacht en ondersteuning tijdens een periode van verlies van een geliefde, van een relatie, maar ook verlies van een baan of leefsituatie.
 • Voor mensen die een traumatische ervaring moeilijk kunnen verwerken.
 • Voor mensen die willen leren omgaan met de werkdruk en een burn-out willen voorkomen.
 • Voor mensen die na een periode van ziek zijn weer terug willen in de maatschappij.
 • Voor personen die behoefte hebben aan ondersteuning hoe een goede relatie methet gezin of familie in stand te houden.
 • Voor mensen die van een angst af willen komen.
 • Voor mensen die persoonlijk lijden als gevolg van een ziekte.
 • Voor mensen die stervensbegeleiding willen en de uitvaartdienst willen voorbereiden.

In welke situatie kunt u contact met Rianne Noordzij overwegen?

 • Wanneer u zich zorgen maakt, verdrietig, angstig of kwaad bent.
 • Wanneer u voor een moeilijke beslissing staat.
 • Wanneer u of een naaste sterven gaat.
 • Wanneer u de behoefte heeft aan rituelen, symbolen of verhalen die u moed kunnen geven of inspireren.
 • Wanneer u geloofsvragen heeft.
 • Wanneer u behoefte heeft om met iemand te praten.
 • Wanneer u niet erkend wordt door uw leefomgeving. Dit kunnen ook jongeren zijn die zich niet geaccepteerd voelen.
 • Wanneer u wilt groeien in zelfvertrouwen.
 • Wanneer u geen vreugde kan vinden in het leven.
 • Wanneer u hulp zoekt hoe u het beste met een bepaalde situatie kan omgaan.

Hulpaanbod

Zoekt u iemand die een persoonlijk gerichte afscheidsdienst kan leiden bij het verlies van een dierbare? Dit kan ik in goed overleg met u bespreken.

Hebben jullie trouwplannen? Wil je persoonlijke woorden en een zegen over jullie huwelijk of levensverbintenis? Kijk verder op de pagina zegen over een huwelijk of levensverbintenis.

Dit is het aanbod van mijn hulpverlening:

Individuele gesprekken

Contextuele hulpverlening in familierelaties

E-mail pastoraat

Trouwdienst of viering van levensverbintenis

Viering van een geboorte of adoptie van een kind

Begeleiding zieken en stervenden

Begeleiding van de uitvaartdienst

Rouwverwerking

Workshops