geboorte_adoptie

(doop)viering van een geboorte of adoptie van een kind

Een nieuw leven verdient het om gezegend te worden. Dit kan tijdens een kerkdienst, maar ook tijdens speciaal daarvoor georganiseerde bijeenkomsten.
Zegenen is een ritueel. Je wilt gezegend worden omdat dat ritueel bij uitstek zichtbaar en tastbaar maakt dat er Iemand met je mee gaat. Als ouders wil je ook graag het beste voor je kind. Bij adoptie is het belangrijk dat er een mooi ritueel van bevestiging en verbinding plaatsvindt. Dit is een bijzonder feestelijk gebeuren voor jong en oud.
In overleg met elkaar maken wij er een bijzonder mooie ceremonie van.

Kosten worden in overleg afgesproken.

Het is ook mogelijk om een doopviering te organiseren. Dopen gebeurt meestal in kerkelijke context zodat de gedoopte ook ingeschreven wordt in een kerkelijke gemeente. Voor een kerkdienst zijn de kosten voor de kerkelijke gemeente.