uitvaart

Pastorale begeleiding van de uitvaart

Afscheid nemen doe je maar één keer!

Daarom is het belangrijk dat de persoonlijke waarden, de relatie en de betekenis van het leven op een persoonlijke manier tot uiting komen tijdens de afscheidsdienst.

Vanuit mijn betrokkenheid met de nabestaanden wordt in goed overleg de inhoud van de dienst bepaald. Natuurlijk kunnen nabestaanden een aandeel hebben tijdens het afscheid. Zo help ik nabestaanden zoeken naar woorden en rituelen tijdens de begrafenis of crematie van een geliefde.

Als predikant heb ik ervaring in het leiden van diensten. In een moeilijke tijd is het belangrijk dat het verdriet om het verlies onder woorden gebracht kan worden.
Vanuit meeleven en betrokkenheid probeer ik mee te voelen en te denken over datgene wat belangrijk is: afscheid nemen.

Nazorg is een belangrijk onderdeel van mijn werkzaamheden.

Pakket standaard

Hierbij zijn de gesprekken ter voorbereiding, opmaak van de orde van dienst, een I.M. en 3 nagesprekken inbegrepen.

Er zijn extra mogelijkheden zoals kaarsen en/of bloemenrituelen, gedenkboekje met foto’s of een vlinderboekje voor kinderen ‘over leven’.