ghandi

Beleven

“Be the change you wish to see in the world” is een tekst van Gandhi die de gift van vredevolle verandering gaf aan de onderdrukten.
Zo gaf moeder Theresa compassie aan de vergeten mensen. Zo gaf Abraham Lincoln de gift van menselijke waardigheid aan hen die geen recht van spreken hadden.
Grote mensen die de mensheid inspireerden in het geven van grote daden. Dit zijn ook belangrijke waarden van Rotary.
Mijn Rotary lidmaatschap is naast “Fellowship” voor mij een waardevolle bijdrage aan het welzijn van de mensen.

27 juli Tweeling

Een week eerder bezocht ik de begraafplaats. De roos stond er vanwege het warme weer wat verdord bij. Gisteren heb ik de roos op het grafje van Peters oudste broer verzorgd. Dit doe ik altijd de dag voor ‘hun’ verjaardag.
Toen ik aankwam stond één roos in bloei, de ander in de kiem gesmoord.
Een moeder vergeet nooit het kind dat zij onder haar hart gedragen heeft.